سبد خرید

تندخوانی یا کندخوانی ؟ موضوعی پُر اهمیت برای پشت کنکوری‌ها

تندخوانی یا کندخوانی ؟ آیا سرعت مطالعه تان را می دانید؟ خواندن یک رمان برایتان چقدر طول می‌کشد؟ فکر می‌کنید که دیگران در مدرسه و کلاس‌های کمک‌آموزشی به‌طور غیرقابل مقایسه‌ایبیشتر بخوانید...

افسردگی در دانش آموزان پشت کنکوری

افسردگی در سال‌های نوجوانی مخصوصاً سال کنکور شما می‌تواند واقعاً سخت باشد و این کاملاً طبیعی است که هرازگاهی احساس غمگینی یا تحریک‌پذیری کنید؛ اما اگر این احساسات از بینبیشتر بخوانید...

پشت‌کنکوری‌هایی بخوانند که سال دومی هستند

پشت کنکور ماندن برای سال دوم معضلی است که اغلب دانش‌آموزان کنکوری آن را تجربه می‌کنند. این گروه شامل آن‌هایی می‌شود که رتبه‌شان چنگی به دل نزده و به حدنصاببیشتر بخوانید...

پشت‌کنکوری‌ها و معضلی به نام بی‌ خوابی

بی خوابی دانش آموزان پشت کنکوری موضوعی بسیار جدی است که می‌تواند ویرانگر باشد. نه از باب جسمی که البته آن نیز هست اما بشدت می‌تواند رؤیاها را تبدیل بهبیشتر بخوانید...

روش های مطالعه برای پشت کنکوری ها

دانستن روش‌ های مطالعه مؤثر برای پشت کنکوریها همان فوت کوزه‌گری است که اگر شما دانش‌آموز پشت‌کنکوری درست و بجا آن را بدانید برایتان گوهری می‌شود نادر که آوازه آنبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...