سبد خرید

تندخوانی یا کندخوانی ؟ موضوعی پُر اهمیت برای پشت کنکوری‌ها

تندخوانی یا کندخوانی ؟ آیا سرعت مطالعه تان را می دانید؟ خواندن یک رمان برایتان چقدر طول می‌کشد؟ فکر می‌کنید که دیگران در مدرسه و کلاس‌های کمک‌آموزشی به‌طور غیرقابل مقایسه‌ایبیشتر بخوانید...

افسردگی در دانش آموزان پشت کنکوری

افسردگی در سال‌های نوجوانی مخصوصاً سال کنکور شما می‌تواند واقعاً سخت باشد و این کاملاً طبیعی است که هرازگاهی احساس غمگینی یا تحریک‌پذیری کنید؛ اما اگر این احساسات از بینبیشتر بخوانید...

روش های مطالعه برای پشت کنکوری ها

دانستن روش‌ های مطالعه مؤثر همان فوت کوزه‌گری است که اگر شما دانش‌آموز پشت‌کنکوری درست و بجا آن را بدانید برایتان گوهری می‌شود نادر که آوازه آن به گوش همگانبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...