سبد خرید

خلق آینده، با فرمول مهم استفان کاوی

آخرین بار کی از خودتان پرسیدید دنبال چه هستید و در زندگی چه خواسته‌هایی دارید؟ کی عمیقاً در مورد خواسته‌هایتان فکر کردید؟ یادتان می‌آید؟ منظورم نیازمندی‌هایتان نیست؛ منظور خواسته‌هایتان ازبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...