سبد خرید

هدفمند بودن؛ راه نهایی برای موفقیت

ازآنجایی‌که تقریباً هدفمند بودن به‌عنوان راه‌حل نهایی برای موفقیت در نظر گرفته‌شده است، ناامیدی در هدف داشتن می‌تواند بسیار سخت باشد. احساس پوچی، سردرگمی و اضطراب در مورد زندگی وبیشتر بخوانید...

خلق آینده، با فرمول مهم استفان کاوی

آخرین بار کی از خودتان پرسیدید دنبال چه هستید و در زندگی چه خواسته‌هایی دارید؟ کی عمیقاً در مورد خواسته‌هایتان فکر کردید؟ یادتان می‌آید؟ منظورم نیازمندی‌هایتان نیست؛ منظور خواسته‌هایتان ازبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...