سبد خرید

استرس برای پشت‌ کنکوری‌ ها ویرانگر است

تاثیر استرس روی دانش‌آموزی را در نظر بگیرید که ساعت‌ها در اتاقش مشغول مطالعه است. مدام از این کتاب به آن کتاب می‌پرد. برگی از این می‌خواند، صفحه‌ای از آن.بیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...