سبد خرید

از استراتژی های جنگ سان تزو تا قوانین قدرت رابرت گرین

همه ما همواره در زندگی مشغول جنگیدن هستیم. در واقع این روزها جنگیدن تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود. استراتژی های جنگ زندگی ممکن است برای هر فرد متفاوت باشدبیشتر بخوانید...

چرا باید از 48 قانون قدرت رابرت گرین بترسیم؟

رابرت گرین در کتاب 48 قانون قدرت از پر چالش ترین خصیصه تاریخ پرده برمی‌دارد. قدرت، همواره آرزوی آدمی در طول تاریخ بوده است. نمی‌توان کتمان کرد که ذات اصلیبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...