سبد خرید

اقتصاد رفتاری: کاربردها، چگونگی و چرایی‌ها

هرچند شاید اصطلاح اقتصاد رفتاری به گوش بسیاری از مردم ناآشنا باشد؛ اما به این معنا نیست که تنها متخصصان می‌توانند از این حوزه روانشناسی و اقتصادی نفع ببرند. حتیبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...