سبد خرید

سبد خرید

نژاد و ازدواج و جنبه زشت سیاست

بررسی کتاب خاطرات «شدن» میشل اوباما – نژاد، ازدواج و جنبه زشت سیاست کتاب خاطرات «شدن» میشل اوباما خاطرات جدیدی را در مورد تربیت او در سمت جنوبی شیکاگو وبیشتر بخوانید...

برندهای محبوب ماندگار

برندهای محبوب ماندگار سفر از محصول به‌سوی نام تجاری و سپس به‌سوی برند یکی از مسائل عمده‌ی قرن اخیر است. این مسئله‌ای است که تأثیراتی بسیار عمیق روی چگونگی برخوردبیشتر بخوانید...

۱۰ آموخته استفان کاوی از هفت عادت مردمان موثر

استفان کاوی استفان کاوی در سراسر جهان از مقام‌های قابل احترام در مورد رهبری کردن بوده است. او کارشناس کارهای خانوادگی، استاد، مشاور سازمانی و نویسنده‌ای است که زندگی‌اش رابیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...