کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی | انتشارات هورمزد

استفان کاوی | ۷ عادت مردمان موثر

دکتر کاوی نویسندۀ کتاب «هفت عادت مردمان موثر» است که به‌عنوان یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیا مطرح است و در قرن بیستم به‌عنوان مؤثرترین کتاب در زمینۀ مدیریت و یکی از ده‌ها کتاب‌های برگزیده جهان تا به‌امروز معرفی شده است. این کتاب به همه‌ی زبان‌های زنده‌ی دنیا ترجمه شده است و میلیون‌ها نسخه از آن به ‌فروش رسیده است.
کاوی، مدرک مدیریت بازرگانی را از دانشگاه‌ هاروارد و دکتری را از دانشگاه بریگهام یانگ گرفت و همان‌جا به‌عنوان استاد واحدهای رفتاری سازمانی و مدیریت در تجارت و نیز مدیر رابطه‌های دانشگاه و دستیار رئیس دانشگاه مشغول به کار شد.

هفت عادت موثر را در خود پرورش دهید

ما در واقع کسی هستیم که کارهایی را به‌تکرار انجام می‌دهیم. پس برتری داشتن، فعالیت نیست، بلکه یک عادت است. شخصیت ما به‌صورت اساسی ترکیبی از عادت‌های ماست. ارسطو می‌گوید: «فکرهای شما مثل ارّه می‌ماند که فعالیت‌هایتان را برش می‌دهد. سپس فعالیت‌‌تان مثل اره، عادت‌هایتان را برش می‌دهد. دوباره عادت‌هایتان مثل اره، شخصیت‌تان را برش می‌دهد و در نهایت شخصیت‌تان مثل اره، سرنوشت‌تان را می‌بُرد.»
عادت‌ها فاکتورهایی قدرتمند در زندگی ما هستند. چون عادت‌ها، بیشتر وقت‌ها الگوهایی پایدار و غیر ارادی هستند، پیوسته و هر روز بازگو کنندۀ شخصیت ما هستند و مایۀ تأثیرگذاری ما می‌شوند. به قول هوراس مان که آموزگاری بزرگ است: «عادت‌ها مانند کابل هستند. وقتی‌ آنها را به هم ببافیم دیگر از هم گسیخته نمی‌شوند.» البته خود من با قسمت آخر حرفش موافق نیستم. می‌دانم که آن‌ها از هم گسیخته می‌شوند. عادت‌ها را می‌توان فراگرفت یا فراموش کرد. اما این کارها به‌سرعت انجام نمی‌شوند. ترک عادت یا به‌دست آوردن پارادایم هفت عادت، یک فرایند است و نیاز به تعهدی بزرگ دارد.

عادت اول: پویا و پیشگام باشید | هفت عادت مردمان مؤثر | استفان کاوی

افراد پویا و پیشگام، برای شیوۀ رفتار خود، شرایط، موقعیت و وضعیت خود را مقصر نمی‌دانند. رفتار آن‌ها محصول انتخاب آگاهانه و ارزش‌های آنان است و نه محصول شرایطی که براساس احساس است.
آزمون سی‌روزه: برای سی روز فقط روی دایرۀ تأثیرگذاری خود کار کنید. تعهدهایی کوچـــک بدهید و به آن‌ها پایبند باشید. شخصیتی برجسته باشید و نه قاضی برای دیگران. یک نمونه باشید و نه منتقد. بخشی از یک راه‌حل باشید و نه بخشی از یک مشکل.
این کار را در ازدواج، خانواده یا محل کارتان امتحان کنید. در مورد نقاط ضعف مردم بحث نکنید. به نفع خودتان بحث راه نیندازید. وقتی اشتباهی مرتکب می‌شوید، به سرعت آن را بپذیرید، اصلاح کنید و از آن چیزی بیاموزید. ملامت‌گر و سرزنش‌کننده نباشید. روی چیزهایی که بر آن‌ها کنترل دارید، کار کنید. روی خودتان کار کنید. روی بودن‌ها… به نقطه‌ضعف‌های دیگران با مهر و محبت بنگرید و نه از روی سرزنش. اینکه آن‌ها چه کارهایی را انجام نمی‌دهند یا چه کارهایی را باید انجام دهند، مسأله نیست. مسأله، پاسخ انتخاب شدۀ شما به هر موقعیت و کاری است که شما باید انجام بدهید.

عادت دوم: از همان اول، آخر کار را ببینید | هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی

«از اول، آخر کار را در ذهن داشته باشید» براساس این اصل است که همۀ چیزها دو بار آفریده می‌شوند. آفرینش اول، ذهنی و روانی است و آفرینش دوم برای تمام چیزها، فیزیکی. برای نمونه، ساختن خانه را در نظر بگیرید. شما تمام موارد را قبل از زدنِ اولین میخ، در نظر گرفته‌اید. شما تلاش می‌کنید که درکی شفاف از نوع خانه‌ای که می‌خواهید را به‌دست آورید؛ نوع معماری، تعداد اتاق، حیاط خلوت و… شما با ذهن خود تا جایی کار می‌کنید که تصویری شفاف از آنچه می‌خواهید بسازید را به‌دست آورید.
سپس آن را به‌صورت طرح نخستین روی کاغذ پیاده می‌کنید و نقشه‌های ساختمان را کامل می‌کنید. تمام این کارها قبل از اینکه به زمین خانه پرداخته شود، در نظر گرفته می‌شود. اگر این کارها را انجام ندهید، در آفرینش دوم، یعنی آفرینش فیزیکی آن، مجبور خواهید بود تغییرهایی را ایجاد کنید که گران هستند و ممکن است خرج ساخت خانه، دو برابر شود؛ این قانون نجار این‌ است: «دوبار اندازه بگیر، یک بار ببر».
یا شغلتان را در نظر بگیرید؛ اگر می‌خواهید تلاشی همراه با پیروزی داشته باشید، باید به‌صورت آشکار آنچه تلاش می‌کنید تا به‌دست آورید را تعریف کنید.

عادت سوم: کارها را به‌ترتیب مهم‌بودن انجام دهید | هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی

جوهرۀ بهترین فکر در مورد مدیریت زمان می‌تواند در یک عبارت خلاصه شود: برای چیزهایی که در درجۀ اولِ اهمیت قرار دارند، برنامه‌ریزی کن و آن‌ها را انجام بده. این عبارت، بیانگر تکامل سه نسل از تئوری مدیریت زمان است و برای به بهترین شیوه انجام دادن این کار، متدها و ابزارهای مختلف وجود دارند.
مدیریت مؤثر یعنی چیزهای مهم‌تر را در اول کار بررسی کنید. در حالی‌که مفهوم رهبری تصمیم می‌گیرد که «مهم‌ترین چیزها» چه مسأله‌هایی هستند، مدیریت است که آن‌ها را در اول کار، هر روز و لحظه‌به‌لحظه مهم نگه می‌دارد. مدیریت به معنی اصل‌ها و قاعده‌هایی برای عمل کردن به مهم‌ترین چیزهاست. اصل‌ها و قاعده‌ها از پیروی کردن از عادت‌ها ناشی می‌شوند، یعنی پیروی از فلسفه و یک‌سری اصل‌ها و ارزش‌ها و هدف‌هایی که در گذشته آن‌ها را پایمال کرده بودیم. یعنی برای هدف یا شخصی که نمایان‌گر آن هدف است، اهمیتی بیشتر قائل شویم.
«افراد موفق، عادت به انجام کارهایی دارند که افراد شکست‌خورده دوست ندارند آن‌ها را انجام دهند. شاید افراد موفق نیز دوست نداشته ‌باشند آن کارها را انجام دهند اما قدرت هدفشان به دوست نداشتن‌ها برتری دارد».

عادت چهارم: به‌صورت سیستم برنده/برنده فکر کنید | هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی

برنده/برنده قالبی ذهنی و قلبی است که پیوسته در جستجوی سود دوطرفه در تمام بر‌همکنش‌های انسانی است. برنده/برنده به این معنی است که موافقت‌ها و راه‌حل‌ها برای دو طرف، کاملاً راضی‌کننده و سودآور باشد. با راه‌حل برنده/برنده، تمام گروه‌ها دربارۀ تصمیمِ گرفته شده، احساس خوبی دارند و نسبت به عملکرد، احساس تعهد می‌کنند. برنده/برنده به زندگی به‌عنوان صحنۀ همکاری و نه صحنۀ رقابت می‌نگرد.
بسیاری از افراد مایلند به‌صورت دو دستۀ بسیار جداگانه به مفهوم‌ها بنگرند: قوی یا ضعیف، سخت یا آسان، بردن یا باختن. اما این نوع طرز تفکر از اساس اشتباه است. چون به‌جای اینکه بر پایۀ اصل و قانون استوار باشد، بر پایۀ قدرت و موقعیت است. برنده/برنده براساس پارادایمی است که در آن برای همه به اندازه کافی، موجودی هست و موفقیت یک‌ فرد به قیمت شکست دیگری نیست. برنده/برنده، راهکار سوم است چون نه راه من است و نه راه شما، راه بهتر و بالاتر است… طرز تفکر برنده/برنده، اصل‌های رهبری میان افراد را دربرمی‌گیرد. رهبری مؤثر میان افراد به بینش، انگیزه‌ای پویا و به ‌امنیت، راهنمایی، خردمندی و قدرتی نیاز دارد که برخاسته از رهبریِ فردی قانون‌محور باشد.

عادت پنجم: اول درک کنید، سپس انتظار داشته باشید درک شوید | هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی

ایجاد ارتباط مهم‌ترین مهارت در زندگی است. ما بیشتر وقت بیداری خود را برای ایجاد ارتباط، سپری می‌کنیم. اما به این‌ نکته توجه کنید: شما سال‌ها وقت سپری می‌کنید که بیاموزید چگونه بخوانید و بنویسید و چگونه صحبت کنید. اما در مورد گوش کردن چه؟ چه تعلیم و یا آموزشی به شما داده شده است تا بتوانید به انسانی دیگر و از دیدگاه فردیِ آن شخص، او را به‌صورت عمیق درک کنید؟
در مقام مقایسه، افراد اندکی هستند که دربارۀ گوش کردن، تعلیم دیده‌اند و برای بیشترین قسمت، آموزش آن‌ها، تکنیک شخصیت ظـاهری آن‌هاست که کاری به شخصیت درونی افراد و اساس رابطه که برای درک حقیقی فردی دیگر لازم است، ندارد.
اگر شما می‌خواهید با من، همسر، فرزند، همسایه، رئیس، همکار یا دوستتان، رابطه و تعاملِ مؤثر داشته باشید، اول باید من و یا افراد دیگر را درک کنید. کلید حقیقی برای تأثیرگذاری روی من، الگوی شما یعنی رفتار حقیقی شماست.شما باید مهارت‌های گوش کردن دلسوزانه را داشته باشید که احساس راحتی و اعتماد را به ارمغان بیاورد و مهم‌تر از آن، باید در «بانک احساستان» موجودی داشته باشید که این موجودی، تجارت بین قلب‌ها محسوب می‌شود.

عادت ششم: تشریک مساعی | هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی

یگانگی و یکپارچه بودن از مجموعۀ تمام بخش‌ها، بزرگ‌تر و ارزشمند‌تر است. به این معنی که ارتباطی که بخش‌ها با یکدیگر دارند، ارتباطی درون بخشی است. هر کدام از آن بخش‌ها، قدرتمند‌ترین، یکپارچه‌ترین و هیجانی‌ترین بخش محسوب می‌شود که به ‌نوبۀ خود در واکنش کل سیستم نقش دارد.
بسیاری از افراد حتی به ‌میزان متوسط نتوانسته‌اند مشارکت در زندگی خانوادگی و یا دیگر تعامل‌های خود را تجربه کنند. آن‌ها به گونه‌ای تربیت شده‌اند که نوشته‌های درونی آن‌ها در ایجاد ارتباط، حالت جبهه‌گیر و دفاعی دارد و بر این باورند که نمی‌توان به‌ زندگی و یا افراد دیگر اعتماد کرد. در نتیجه هرگز نمی‌توانند به صورت واقعی به ‌عادت ۶ و اصل‌های آن دست یابند. این حالت، نشان‌دهندۀ یکی از بزرگ‌ترین تراژدی‌ها و اتلافِ عمر در زندگی است. چون مقدار زیادی از نیروی پتانسیل، دست‌نخورده، رشد نکرده و بدون استفاده باقی می‌ماند. آن‌ها مشارکت را فقط در راه‌های کوچک و فرعی زندگی‌هایشان تجربه می‌کنند.و این شاید بدین دلیل باشد که آن‌ها از تجربه‌های مبتکرانۀ غیرطبیعی خود خاطره‌هایی داشته باشند که نخواهند از آنان دل بکنند.

عادت هفتم: اره را تیز کن | هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی

فرض کنید در جنگل با مردی خسته و عصبانی روبرو می‌شوید که مشغول اره‌کردن درختی است.
می‌پرسید: «چیکار می‌کنی؟» / او با بدون آنکه نگاه کند، می‌گوید: «مگه نمی‌بینی؟ درخت رو اره می‌کنم.»
شما فریاد می‌زنید: «خسته به‌نظر می‌رسی! چند وقته داری این کار رو انجام می‌دی؟»/ جواب می‌دهد: «بیشتر از پنج ساعت… خسته شدم! کار سختیه.» / -«خب چرا چند دقیقه استراحت نمی‌کنی تا اره‌ات رو تیز کنی؟ مطمئنم کارت سریع‌تر پیش میره.» / او با تأکید می‌گوید: «وقت ندارم اره رو تیز کنم. می‌خوام!»
عادت ۷، وقت گذاشتن برای تیز کردن اره است. این عادت باقی‌ماندهء عادت­ها را احاطه می‌کند چون این عادت، رویداد دیگر عادت­ها را ممکن می‌کند. «اره را تیز کن» در اصل به ‌معنی ابراز هر چهار انگیزه است. به ‌این معنی است که هر چهار بعد سرشت شما منظم و پیوسته در شیوه‌های متعادل و عاقلانه به‌کار گرفته شوند.

 

هفت عادت مردمان موثر | انتشارات هورمزد
هفت عادت مردمان موثر نشر هورمزد
هفت عادت مردمان موثر | انتشارات هورمزد
استفان کاوی | هفت عادت مردمان مؤثر | انتشارات هورمزد

ببینید: خلاصه‌ای از کتاب هفت عادت

از دست ندهید: بسته همراه مدیران دانشگاه هاروارد | ۱۶ کتاب مدرسه کسب و کار هاروارد ۲۰۱۷
از سال ۱۹۹۲، مجلۀ کسب و کار هاروارد، منبع ایده‌­های نوین در روش مدیریت بوده است و بسیاری از مقالات آن امروز نیز بر کسب و کارها تاثیرگذار است. مجموعه پیش رو می‌­تواند بخشی از کتابخانۀ مدیریت شما شود. هر کتاب شامل ایده‌­ای پیشگامانه است که زیربنای بهترین رویه­‌های مدیریتی است و مدیران بی‌شماری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است و نگرش شما را نسبت به دنیای کسب و کار امروز تغییر می‌­دهد.
ادامه مطلب

کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی | انتشارات هورمزد

هفت عادت مردمان موثر
نویسنده: استفان کاوی؛ ‏‫ترجمه: الهام خرسندی/ ناشر: هورمزد
تعداد صفحه: ۵۳۶
قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان
قطع: رقعی
چاپ: دورنگ
شــــابک: ۵-۲۸-۵۳۶۱-۶۰۰-۹۷۸
نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۶

هفت عادت مردمان موثر: استفان کاوی

فهرست کتاب هفت عادت مردمان موثر| انتشارات هورمزد

مشهـــورترین افـــــراد دربـــارۀ‌ این کتــاب چه می‌گـــــویند؟
تقــــدیر و ســــپاس
مقــــــدمه
بخــــــش اول: الگـــــوها و قـــــــانون‌ها
تمام و کمال بودن
پارادایم هفت عــــــادت
بخــــــش دوم: پیـــــــروزی فـــــردی
عـــــــادت اول: پویا و پیشگام باشید
قانــــــون‌های نگـــــرش شخصی
عـــــــادت دوم: از آغاز، به نتیجه بیندیشید
قــــــــانون‌های رهبری خویشتن
عـــــــادت سوم: کارها را به‌ترتیب مهم‌بودن انجام دهید
قدرت ارادۀ ‌ مستقل
بخــــــش سوم: پیروزی همگانی و هماهنگی
پارادایم‌های همبستگی دوســــــویه
عـــــــادت چهارم: به‌صورت سیستم برنده/برنده فکر کنید
الگوهای رهبری همبستگی دوسویه
عـــــــادت پنجم: از آغاز، به فکر سرانجام باشد
عـــــــادت ششم: تشریک مساعی
اصــــل‌های همکاری‌هـــــای مبتکرانه
عـــــــادت هفتم: اره را تیز کن
اصل‌های نوسازی متعادل خویشتن
ســــخن آخـــــر

درباره استفان کاوی، نویسنده کتاب هفت عادت مردمان موثر

دکتر کاوی نویسندۀ کتاب «هفت عادت مردمان موثر» است که به‌عنوان یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیا مطرح است و در قرن بیستم به‌عنوان مؤثرترین کتاب در زمینۀ مدیریت و یکی از ده‌ها کتاب‌های برگزیده جهان تا به‌امروز معرفی شده است. این کتاب به همه‌ی زبان‌های زنده‌ی دنیا ترجمه شده است و میلیون‌ها نسخه از آن به ‌فروش رسیده است.
کاوی، مدرک مدیریت بازرگانی را از دانشگاه‌ هاروارد و دکتری را از دانشگاه بریگهام یانگ گرفت و همان‌جا به‌عنوان استاد واحدهای رفتاری سازمانی و مدیریت در تجارت و نیز مدیر رابطه‌های دانشگاه و دستیار رئیس دانشگاه مشغول به کار شد.

استفان کاوی | هفت عادت مردمان مؤثر | انتشارات هورمزد

هفت عادت مردمان موثر

• قانون «تعادل پی/ پی‌سی» تعادل وسیله با هدف | هفت عادت مردمان موثر
این قانون با یادآوری حکایت ایساپ ـــ داستان‌نویس یونانی قرن ششم قبل از میلادــ دربارۀ غاز تخم طلا به‌راحتی درک می‌شود.
این حکایت، داستان کشاورز فقیری است که یک روز می‌بیند در آشیانۀ غاز خانگی‌اش، یک تخم طلایی می‌درخشد. اول فکر می‌کند ممکن است حقه‌ای در کار باشد. اما وقتی تخم‌ طلایی را به گوشه‌ای پرتاب کرد، فکر دیگری به سرش زد و شروع به بررسی آن کرد.
این تخم از طلاست! کشاورز نمی‌توانست این شانس را باور کند. حتی وقتی روز بعد، این تجربه تکرار شد، کمتر به فرصت پیش آمده ایمان داشت. او هر روز، بیدار می‌شد و تخمی طلایی در آشیانۀ غاز پیدا می‌کرد. کشاورز، به‌شکلی رؤیاگونه پولدار شده بود. اوضاع خیلی بهتر از حدی بود که حقیقی به‌نظر برسد. اما همان‌طور که ثروتش افزایش می‌یافت، کشاورز حریص‌تر و ناشکیبا‌تر می‌شد. او دیگر نمی‌توانست صبر کند که غاز، روزی یک تخم طلا بگذارد. پس تصمیم گرفت که غاز را بکشد و تمام تخم‌های طلا را یک‌جا به‌دست بیاورد. اما وقتی شکم غاز را شکافت، خالی بود. هیچ تخم طلایی در کار نبود و دیگر هیچ راهی برای به‌دست آوردن تخم طلا وجود نداشت. کشاورز غازی که تخم طلا می‌گذاشت را نابود کرده بود.
من فکر می‌کنم این داستان یک قانون طبیعی است؛
تعریف اساسی تأثیرگذار بودن: بیشتر مردم به تأثیرگذاری، مثل پارادایم تخم طلا نگاه می‌کنند: هر چه بیشتر تولید کنی و انجام دهی، تأثیرگذارتر خواهی بود.
اما همان‌طور که داستان نشان داد، تأثیرگذاری حقیقی، کارکرد دو مفهوم است: چه چیزی تولید می‌شود (تخم‌های طلا) و تولید سرمایه یا ظرفیت تولید (غاز).
اگر شما بپذیرید که الگوی زندگی بر تخم‌های طلا متمرکز می‌شود و غاز را نادیده می‌گیرد، شما به‌زودی سرمایه یا ظرفیت تولید تخم‌های طلا را از دست خواهید داد. از سوی دیگر، اگر فقط مراقب غاز باشید و برای استفاده از تخم‌های طلا هیچ هدفی نداشته باشید، به‌زودی تبدیل به کسی می‌شوید که غاز پرورش می‌دهد و برایش غذا تهیه می‌کند تا شاید روزی غاز را به‌عنوان غذا استفاده کند! تأثیرگذاری، در داشتن تعادل نهفته است که من آن را تعادل پی/پی‌سی، یعنی تعادل هدف/وسیله می‌نامم که «پی» در واقع میزان نتیجه و برداشت شما از آرزوهایتان است یا همان تخم‌های طلا و «پی‌سی» نیز توانایی یا سرمایۀ شما برای به‌دست آوردن تخم‌های طلاست.

پی‌سی روابط خانوادگی | هفت عادت مردمان موثر
اگر دو نفر که با هم ازدواج می‌کنند، بیشتر نگران سود یا همان تخم‌های طلا باشند و در حفظ و نگهداری رابطه ـــ که رسیدن به آن سودها را ممکن می‌کندـــ غفلت کنند، تبدیل به افرادی بی‌احساس و بی‌ملاحظه می‌شوند که یادشان می‌رود اندکی مهر و محبت در عمیق کردن ارتباط بین آن‌ها بسیار تأثیر دارد.
پس، شروع به بازیچه کردن طرف مقابل می‌کنند، روی نیازهای خود متمرکز می‌شوند تا جایگاه خود را محکم کنند و به‌دنبال مدرکی هستند که ثابت کنند همسرشان در اشتباه است. عشق، مفهوم رابطه، ملایمت و خود‌جوش بودنِ رابطۀ آن‌ها، رو به نابودی می‌رود. غاز هر روز بیمار و بیمار‌تر می‌شود؛ و اگر اوضاع به‌همین منوال پیش رود، روزی بالاخره خواهد مرد.

پی‌سی سازمانیهفت عادت مردمان موثر
شرکت‌هایی هستند که در مورد حقوق مشتریان خیلی صحبت می‌کنند اما کارکنان، یعنی کسانی که با مشتریان سروکار دارند را نادیده می‌گیرند. قانون پی‌سی می‌گوید: «با کارکنان خود همان رفتاری را داشته باش که از آن‌ها می‌خواهی با بهترین مشتریان داشته باشند.»
ممکن است یک نفر را بخری اما نمی‌توانی روی قلبش تسلط داشته باشی.

 

عیدی کتاب هدیه دهیم

طرح «کتاب، دوست خوب زندگی» با مطالعه‌ی کامل و با در نظر گرفتن همه‌ی موارد، در اقدامی خلاقانه و برای اولین‌بار در کشور، کتاب را –به‌روشی کاملاً خاص- در یک بسته، با نشان و برند شرکت، به‌عنوان هدیه‌ی ارزشمندی ارائه داده؛ طوری که هم مشتری را کاملاً راضی نگه داشته، هم هدف‌های تبلیغاتی شرکت را کاملاً برآورده نموده و هم خدمتی به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور باشد.

اگر شما هم قصد خرید کتاب به این روش دارید، لطفاً با شماره‌ی ۱۲۶  ۱۲۵  ۶۶  ۰۲۱ انتشارات هورمزد تماس حاصل نمایید.

انواع بسته‌بندی کتاب در نشر هورمزد
کتاب پیش خرید خاطرات «شدن» میشل اوباما | پرفروش ترین کتاب در ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۸ | با ترجمه خوب خانم مهری مدآبادی
کتاب «شدن»، به قلم میشل اوباما، بانوی اول سابق ایالات متحده آمریکا، یکی از معدود کتاب‌هایی است که قبل از انتشار، رکورددار بالاترین فروش کتاب (پیش‌فروش) سال ۲۰۱۸ در آمریکا شده است. همچنین، باراک اوباما دربارۀ کتاب خاطرات «شدن» becoming میشل اوباما می‌گوید: روایتگر امریکایی الاصل بودن میشل اوست. من این کتاب را خیلی دوست دارم. چون انعکاس زنی است که من مدتهاست عاشق او هستم.

کتاب خاطرات میشل اوباما

کتاب هفت عادت مردمان مؤثر | انتشارات هورمزد | استفان کاوی

مقدمۀ کتاب هفت عادت مردمان موثر | نشر هورمزد

از زمانی که کتاب هفت عادت مردمان موثر برای اولین بار به چاپ رسید، دنیا به‌طور شگفت‌انگیزی دگرگون شد. در واقع، زندگی پیچیده، پر‌استرس و پر از نیاز است. ما از عصر صنعتی به عصر اطلاعات گذر کرده‌ایم که نتیجه‌های زیادی را در پی داشته است. از طرف دیگر، امروزه با چالش‌هایی در زندگی‌ شخصی، خانوادگی و کاری خود روبه‌رو هستیم که در یک یا دو دهۀ قبل به هیچ وجه قابل تصور نبود. این چالش‌ها به‌خاطر نظم و ترتیب جدید مسأله‌ها و نیز تفاوت ‌آن‌ها با مسائل دوره‌های پیشین است.
این دگرگونی‌های فراگیر در جامعه و تغییرهای شگرف در بازار جهانیِ دیجیتالی به این مهم می‌انجامد که من بیشتر وقت‌ها منصفانه از خودم می‌پرسم: «آیا هفت عادت مردمان مؤثر هنوز هم در مورد مسأله‌ها صدق می‌کند؟» و مسأله‌ای دیگر: «آیا ‌آن‌ها ده، بیست، پنجاه یا صد سال آینده نیز کارایی خواهند داشت؟» پاسخ من: «هر چه تغییرها بزرگ‌تر و هر چه چالش‌ها پیچیده‌تر باشند، آن عادت‌ها بیشتر از قبل به این دوران ارتباط پیدا می‌کنند.»

استفان کاوی | هفت عادت مردمان مؤثر | انتشارات هورمزددلیل: مشکل‌ها و دردهای ما، جهانی و رو به افزایش‌اند، در نتیجه راه حل ‌آن‌ها نیز همیشه براساس قانون‌های جهانی، همیشگی و ثابت هستند که در طول تاریخ در مورد همۀ جوامعِ پایا و سعادتمند مشترک است. من آن قانون‌ها را اختراع نکردم و بنابراین از این بابت افتخاری نصیبم نمی‌شود. من فقط ‌آن‌ها را شناسایی و سازماندهی کردم و به‌صورت سیستمی پشت سر هم درآوردم. یکی از مهمترین آموخته‌های من در زندگی این است: اگر می‌خواهی به بزرگ‌ترین آرزوهایت برسی و بر بزرگ‌ترین چالش‌هایت غلبه کنی، قانون یا تئوریِ طبیعی‌ای که منجر به نتیجه‌های دلخواهت می‌‌شود را شناسایی کن و به‌کار بگیر.
اینکه چگونه آن قانون را به‌کار بگیریم در هر فرد متفاوت است. به‌عبارت دیگر ابتکارها، استعدادها و نقطه‌های قوتِ منحصربه‌فرد ما هستند که روش به‌کارگیری این قانون‌ها را تعیین می‌کنند، اما در نهایت، پیروزی در هر تلاشی، همیشه وابسته به هماهنگ بودن با آن قانون‌هایی است که با پیروزی و موفقیت پیوند خورده‌اند. بسیاری از افراد، دست‌کم در حالت خودآگاهانه، چنین فکری نمی‌کنند. در حقیقت، شما به‌تدریج در خواهید یافت که راه‌حل‌هایی که براساس قانون‌های طبیعی هستند، در تضاد کامل با عمل و طرز تفکر عامه مردم قرار دارد.

این کتاب را نیز ببینید: شرکت خلاقیت؛ چه عواملی باعث شد فردی ساده با داشتن یک هدف در ذهن خود به بزرگ‌ترین مدیر تولید انیمیشن تبدیل شود؟

اجازه دهید این تضاد را با چند چالش مشترک در بین انسان‌ها به‌تصویر بکشم:

ترس و احساس نبود امنیت | ۷ عادت مردمان موثر

امروزه بسیاری از افراد، با احساس ترس درگیرند. ‌آن‌ها از آینده می‌ترسند و در محل کار، انسان‌هایی آسیب‌پذیرند و از اینکه شغلشان را از دست بدهند و نتوانند خانوادۀ خود را تأمین کنند، در هراسند. بیشتر وقت‌ها این حس آسیب‌پذیر بودن باعث می‌شود افراد، زندگی بدون ریسک و همراه با وابستگی شدید به دیگران -در خانه یا محل کار- را دنبال کنند:
پاسخ فرهنگ ما به این مشکل این است که تا می‌توانیم مستقل باشیم.
استفان کاوی | هفت عادت مردمان مؤثر | انتشارات هورمزد«تمرکز من، در خودم و دارایی‌هایم است». «من کار خودم را به‌خوبی انجام خواهم داد و وقتی از آن فارغ شدم به تفریح و سرگرمی می‌پردازم.» استقلال، امری مهم و حیاتی است و نوعی ارزش یا دستاورد به‌شمار می‌آید. مسأله این است که ما درواقع به‌صورت هم‌بستگیِ دو‌سویه زندگی می‌کنیم و مهم‌ترین دستاوردهای ما در گرو مهارت‌های هم‌بستگی‌های دو‌سویه است که از حد توانایی‌های کنونیِ فردیِ ما خارج است. «من آن را همین حالا می‌خواهم.» مردم همه چیز می‌خواهند و همین حالا می‌خواهند. «من پول می‌خواهم. من یک خانۀ بزرگ و زیبا، یک ماشین زیبا و بزرگ‌ترین و بهترین مرکز تفریحی را می‌خواهم. من همه چیز می‌خواهم و این حق من است.»
امروزه اگرچه کارت‌های اعتباری این امکان را فراهم کرده است که «الآن بخرید و دیرتر پرداخت کنید»، اما واقعیت اقتصادی این است که باید همیشه یادمان باشد که در نهایت نمی‌توانیم بیشتر از وسع خود خرید کنیم. وانمود کردن به قدرت خرید، زیاد طول نخواهد کشید. چــون نـــرخ بهره‌ها سرسام‌آور و غیر قابل جبران است.
سخت‌کوشی هم فایده‌ای ندارد. با سرعت سرسام‌آور تحول‌ تکنولوژی و بازار رقابت در دنیای تجارت و تکنولوژی، اینکه ما تحصیل کرده باشیم کفایت نمی‌کند، بلکه باید پیوسته آموزش‌های خود را به‌روز کنیم و ذهن خود را گسترش دهیم و پیوسته مهارت‌هایی را در خود به وجود بیاوریم و یا تقویت کنیم تا از دنیای رقابتی خارج نشویم. به‌عنوان مثال در محل کار، مدیران نتیجه‌های به‌دست آمده از کارکنان را بررسی می‌کنند. چنین رقابتی خشن و باقی ماندن در چنین فضایی دشوار است.
نیاز امروز باید با واقعیتِ همین دوره و نوع تقاضای سرمایۀ امروزه تأمین شود. اما عامل اصلی موفقیت، تواناییِ رشد و باقی ماندن در سیستم است. ممکن است شما بتوانید نیازهای سه ماه یا حتی بیشتر از این مدت را تأمین کنید. اما پرسش حقیقی این است که آیا سرمایۀ کافی برای حفظ موفقیت و گسترش آن در طی یک سال، پنج سال و یا حتی ده سال را نیز دارید؟ فرهنگ ما متأسفانه فقط نتیجه‌های امروز را بررسی می‌کند.

بیشتر بخوانید: چرا مدیران ایرانی کتاب نمی‌خوانند؟

اما به‌کارگیریِ قانونِ ایجاد تعادل بین تقاضاهای امروزه و ایجاد توانایی‌هایی که منجر به موفقیت شما در آینده شوند، گریزناپذیر است. حتی این قانون در مورد سلامتی، ازدواج، رابطه‌های خانوادگی و نیازهای شما در جامعه نیز صدق می‌کند.

سرزنش‌ها و قربانی کردن | ۷ عادت مردمان موثر

هر وقت با مشکلی روبه‌رو می‌شوید، به طور معمول انگشت اتهام را به‌سوی دیگران دراز می‌کنید. عادت کرده‌اید که جامعه را مقصر بدانید. «اگر رئیسم مثل احمق‌ها اینقدر منو نمی‌پایید… اگر اینقدر فقیر نبودم… اگر جای بهتری زندگی می‌کردم… اگر این اخلاقم رو از پدرم به ارث نمی‌بردم… اگر فرزندانم اینقدر سرکش نبودند… اگر بخش‌های اداری اینقدر بی‌نظم نبودند… اگر صنعتِ ما رو به سقوط نبود… اگر مردم ما تا این حد تنبل و بی‌انگیزه نبودند… اگر همسرم منو بیشتر درک می‌کرد… اگر… اگر…»
سرزنش کردن همه کس و همه چیز برای مشکلمان ممکن است امری عادی باشد و آرامشی موقتی را به‌همراه داشته باشد، اما باعث می‌شود ما بیشتر از حد عادی با همان مشکلات، درگیر شویم. کسی را به من نشان بدهید که فروتن باشد و مسئولیت وضع خودش را قبول کند و به‌قدری شجاعت داشته باشد که اقدام لازم برای پیشبرد فعالانۀ کارهایش را از بین مشکلاتی که درگیر آن است، خود انجام دهد. اگر چنین کاری را انجام دهید، من قدرت برتر انتخاب را به شما نشان خواهم داد.
استفان کاوی | هفت عادت مردمان مؤثر | انتشارات هورمزدناامیدی، حاصل بدبینی و سرزنش کردن دیگران است. وقتی ما تسلیم این باور شویم که ما، قربانیان وضع خود هستیم و به سرنوشت قطعی خود تن بدهیم، امید و انگیزۀ خود را از دست می‌دهیم و با ننگ و خفت عقب‌نشینی خواهیم کرد.
«من بازیچۀ دست دیگران، یک عروسک خیمه‌شب‌بازی یا یک چرخ‌دنده‌ام که در دستگاه به‌کار گذاشته شده است و هیچ کاری از دستم بر نمی‌آید. فقط به من بگویید که چه کنم!»
خیلی از افراد باهوش و با استعداد نیز چنین احساسی دارند و از ناامیدی و افسردگی‌ای که در پی آن ایجاد می‌شود در عذاب هستند. در فرهنگ عامیانه، واکنش به چنین احساسی، بدبین شدن و عیب‌جویی است. بنابراین خواست‌های خود را در زندگی تا اندازه‌ای پایین بیاورید که با هر چیز یا با حرف هر‌کس، ناامید نشوید. قانونِ ضد ناامیدی، در رشد و امید نهفته است. یعنی اینکه به این کشف برسید: «من نیروی عزّتمند زندگی خودم هستم.»

نبودن تعادل در زندگی | ۷ عادت مردمان موثر

زندگی در دنیای تکنولوژی هر روز پیچیده‌تر، پراسترس‌تر و خسته‌کننده‌تر می‌شود و تقاضایی بیشتر را می‌طلبد. برای انجام دادن کارهایمان باید وقت خود را تنظیم کنیم، بیشتر و بهتر کار کنیم و تلاش کنیم برای باقی ماندن در شگفتی‌های تکنولوژی مدرن، فرد مؤثرتری باشیم. به همین دلیل است که ما، پیوسته موارد بزرگ و کوچکِ سلامتی، خانواده، تعادل و خیلی مسائل مهم را فدای کار خود می‌کنیم.
مسأله این است که کار، تحول‌ها و یا پیچیدگی‌هایش نباید موتور انرژی زندگی ما باشد. در فرهنگ مدرن، این‌طور جا افتاده است که «زودتر سرکار برو، بیشتر بمان، مؤثرتر باش و به‌خاطر آینده، اکنونِ خود را فدا کن!» اما حقیقت این است که این‌ها، آرامش روحی و تعادلی را در زندگی ایجاد نمی‌کنند. مدیران دنبال کسانی هستند که قدرت و گرایش‌های برتر خود را بشناسند، تمرکز داشته ‌باشند و بتوانند با آنان هماهنگ باشند.

این کتاب را نیز ببینید: تأثیر: روانشناسی فنون قانع‌کردن دیگران

«این کار چه نفعی به حال من دارد؟» فرهنگ به ما یاد داده است که اگر در زندگی چیزی می‌خواهیم، باید «به‌دنبال بهترین آن باشیم» «زندگی، مسابقه و رقابتی است که بهتر است در آن برنده شویم.» هم‌مدرسه‌ای‌ها، همکاران و حتی اعضای خانواده هم رقیب شما حـــساب می‌‌شوند. هر‌چــه ‌آن‌ها بیشتر برنده شوند، چیز کمتری برای شما می‌ماند. البته ما تلاش می‌کنیم سخاوتمند به‌نظر برسیم و از موفقیت دیگران خوشحال شویم، اما در درون، وقتی کسی به موفقیتی می‌رسد، خودخوری می‌کنیم. دستاوردهای مهم در تاریخ تمدّن، به‌وسیلۀ یک تصمیمِ انفرادی و به‌وسیلۀ یک نفرِ مصمّم به‌دست آمده است. اما فرصت‌های استثنایی و دستاوردهای بی‌شمار در عصر اطلاعات وقتی به‌دست می‌آیند که افراد به اهمیت ما پی ببرند. موفقیت بزرگ و حقیقی وقتی به‌دست می‌آید که چند فکر نامحدود بدون اینکه به خود فکر کنند با احترام دوسویه و با منفعت‌های مشترک با هم کار کنند.

عطش درک شدن از طرف دیگران | ۷ عادت مردمان موثر

یکی از بزرگ‌ترین نیازهای عاطفیِ انسان این است که او را درک کنند. او دوست دارد دیگران صدایش را بشنوند و به او احترام بگذارند و برایش ارزش قائل شوند و او بتواند فردی تأثیرگذار باشد. افراد بسیاری بر این عقیده هستند که کلید تأثیرگذاری ایجاد ارتباط است، اینکه بتوانید حرف خود را واضح بیان کنید و با انگیزه حرف بزنید. در حقیقت، اگر به این موضوع فکر کرده باشید، متوجه شده‌اید که وقتی دیگران با شما صحبت می‌کنند، شما به‌جای اینکه به حرفشان گوش کنید که بفهمید چه می‌گویند، بیشتر وقت‌ها خود را با پیدا کردن جواب حرف ‌آن‌ها سرگرم می‌کنید.
شروع تأثیرگذاری روی دیگران وقتی پیش می‌آید که ‌آن‌ها حس کنند شما تحت‌تأثیر ‌آن‌ها قرار گرفته و ‌آن‌ها را درک کرده‌اید. اینکه خالصانه و واقعی به حرف ‌آن‌ها گوش داده و با ‌آن‌ها روراست بوده‌اید.
استفان کاوی | هفت عادت مردمان مؤثر | انتشارات هورمزداما بیشتر افراد، از لحاظ عاطفی آسیب پذیرند و نمی‌توانند به‌طور عمیق به حرف‌های طرف مقابل گوش کنند. ‌آن‌ها به‌قدری به حرف‌های خود ادامه می‌دهند تا بفهمند طرف مقابل حرف او را درک کرده است، حتی اگر ارتباط دوطرفۀ کلامی هنوز بین آن دو برقرار نشده باشد. فرهنگ ما به این تقاضا و نیازها، درک و تأثیرگذاری‌ها تأکید می‌کند.
به هر حال، قانونِ تأثیرگذاری، براساس درک متقابل است. به این معنی که دست کم یک نفر باید به‌صورت عینی و برای بار اول به حرف طرف مقابلش گوش کند.

چالش‌ها و تفاوت‌ها | ۷ عادت مردمان موثر

مردم اشتراک‌های زیادی با هم دارند، با این وجود باز هم به‌طور قابل توجهی با هم فرق دارند. ‌آن‌ها طرز فکرهای مختلف و ارزش‌ها، انگیزه‌ها و هدف‌های مختلف و یا حتی متضادی دارند. به‌صورت طبیعی، چالش‌ها نیز برخاسته از این تفاوت‌هاست. روش رقابتیِ جامعه برای حل اختلاف‌ها و تفاوت‌ها، این نگرش را ایجاد کرده است که «تا می‌توانی برنده شو». گرچه مهارت و تواناییِ سازگاری، یعنی هنرِ درک موقعیت خود و طرف مقابل تا جایی که به موضع متعادل برسیم، خیلی خوب است اما در این حالت، هیچ یک از دو طرف حقیقتاً راضی نیست.
برای رسیدن به نقطۀ مشترک بین دو موضعِ متفاوت، چقدر باید وقت تلف شود؟ چقدر بد است که در به‌کار گرفتن قانونِ همکاریِ مبتکرانه برای حل مشکلات شکست بخوریم، در حالی‌که می‌دانیم استفاده از این رَوش، به‌نسبتِ روش جداگانه، بیشتر کارایی دارد!

خفت و خواری در شخص | ۷ عادت مردمان موثر

سرشت انسان چهار بعد دارد: بدن، ذهن، قلب و روح. به تفاوت‌ها و نتیجه‌های این دو روش توجه کنید:
بدن
گرایش‌های فرهنگی: روش زندگی را تعیین می‌کند، مشکلات مربوط به سلامتی با عمل‌های جراحی و دارو برطرف می‌شود.
قانون: جلوگیری از بروز بیماری‌ها و مشکلات به‌وسیلۀ هماهنگ کردن روش زندگی با قانون‌های سلامتی که در سراسر جهان نهادینه و پذیرفته شده است.
ذهن
فرهنگ: تماشای تلویزیون؛ «منو سرگرم کن!»
قانون: در سطح وسیع و عمیق مطالعه کن و آموزش‌هایت را پیوسته دنبال کن!
قلب
فرهنگ: از رابطه‌هایت با دیگران استفاده کن تا اینکه دنبال منافع خود‌خواهانه و شخصی خود باشی!
قانون: اگر عمیقاً و از روی احترام به دیگـران گوش کنی و به ‌آن‌ها خدمت کنی، خوشحالی و کامیابی بزرگی در انتظار توست.
روح
فرهنگ: تسلیم عیب‌جویی و مادی‌گرایی روزافزونت باش.
قانون: درک کن که منشأ نیازهای اساسی برای درک مفهوم‌ها و مسأله‌های مثبت که در زندگی به دنبال ‌آن‌ها هستیم در قانون‌ها نهفته است. به‌صورت شخصی معتقدم که سرچشمۀ قانون‌های طبیعی، خداست.

این کتاب را نیز ببینید: کتاب از خوب به عالی | جیم کالینز

از شما می‌خواهم که چالش‌های همگانی و چالش‌ها و نیازهای شخصی را در ذهن خود نگه دارید. اگر این کار را انجام دهید، به راه حل و مسیر رسیدن به هدفتان دست خواهید یافت. همچنین شما درخواهید یافت که بین روشی که در فرهنگ عامه متداول است و روشی که براساس قانون‌های صادق در تمام زمان‌ها می‌باشد، تضاد وجود دارد و این تضاد هر روز آشکارتر می‌شود.
استفان کاوی | هفت عادت مردمان مؤثر | انتشارات هورمزددر پایان نوشته‌های شخصی می‌خواهم پرسشی را که پیوسته هنگام درس دادن، آن را مطرح می‌کنم، تکرار کنم: چند نفر که در بستر مرگ هستند، آرزو می‌کنند که ای کاش وقت بیشتری را در اداره می‌گذارندند یا تلویزیون تماشا می‌کردند؟ پاسخ روشن است؛ «هیچ‌کس». ‌آن‌ها به کسانی فکر می‌کنند که ‌آن‌ها را دوست دارند؛ به خانواده‌هایشان و به کسانی که به ‌آن‌ها خدمت کردند.
حتی روانشناس بزرگ آبراهام ماسلو ، در آخر عمر خود خوشحالی و کامیابی‌اش را دستاوردهایش که برای نسل آینده مفید خواهد بود، ابراز کرد. او دستاوردهایش را تعالیِ شخصی ماورایی نامید. این حرف در مورد من نیز صدق می‌کند. تا حالا بزرگ‌ترین و رضایت‌بخش‌ترین تأثیرگذاریِ قانون‌هایی که در این کتاب آمده است را روی فرزندانم و نوه‌هایم دیده‌ام.

اگر می‌خواهید برای پایان سال سررسید بخرید: بوک‌بُرد، سررسید کسب‌وکارها | ۲۰ کتاب در یک سررسید

برای نمونه، نوۀ نوزده سالۀ من شانون، خودش را وقف خدمت به یتیمان در رومانی کرده است. روز عید تعمید حضرت عیسی برای من و همسرم نامه نوشت که یک روز، کودک بیماری با دیدن شانون، او را در آغوش گرفته است. در آن لحظه، مشکل درونی شانون حل شد: «من دیگر نمی‌خواهم خودخواهانه زندگی کنم. من زندگی‌ام را وقف خدمت به دیگران خواهم کرد.» او هنوز در رومانی به مردم خدمت می‌کند.
تمام بچه‌های من ازدواج کرده‌اند و به‌همراه همسرانشان از قانون‌های این کتاب پیروی می‌کنند و به ‌خدمت به دیگران متمرکز شده‌اند. پیروی از این قانون‌ها باعث شادمانی فرزندانم شده است.
وقتی مطالعۀ کتاب «هفت عادت مردمان مؤثر» را شروع کنید، به شما قول می‌دهم یادگیری پرماجرا و پرهیجانی در انتظار شماست. آنچه می‌آموزید را در اختیار کسانی که ‌آن‌ها را دوست دارید، قرار دهید. و مهمتر اینکه به‌کارگیری آنچه آموخته‌اید را آغاز کنید. به خاطر داشته باشید، اگر چیزی بیاموزید اما آن را به‌کار نگیرید، گویی چیزی یاد نگرفته‌اید و اگر چیزی را بدانید اما آن را انجام ندهید، انگار آن مطلب را نمی‌دانید.
خود من با این کتاب زندگی می‌کنم. با خواندن کتاب هفت عادت، در برخورد با چالش‌ها بهتر برخورد خواهید کرد و ماهیت چالش‌ها برایتان تغییر می‌کند، درست مثل وقتی اسکی، گلف، تنیس و یا هر ورزش دیگری انجام می‌دهید. چون من خالصانه و هر روز با این قانون‌ها زندگی می‌کنم، با کمال میل در این ماجرا با شما همراه می‌شوم.

استفان آر. کاوی

24 کتاب ناب برا مدیران ناب | معرفی بهترین کتابهای مدیریتی
درباره‌ی لیست که کتاب‌هایی که مدیران باید بخوانند، ما در نشر هورمزد تحقیقات گسترده‌ای به انجام رساندیم: بهترین کتاب‌های نیویورک‌تایمز، آمازون، دانشگاه هاروارد… لیست‌های مختلف و کتاب‌هایی که شخصیت‌های معروف معرفی کرده بودند را واکاوی نمودیم و از بین همه‌ی آن لیست‌ها، ۲۴ کتاب عالی را برگزیدیم که هم در فرهنگ کاری ایرانی کاربرد داشته باشند و هم به مدیران کسب‌وکارها کمک کنند تا آینده‌ای شگفت‌انگیز برای کسب‌وکارشان رقم بزنند. در این لیست، ۴ کتاب جیم کالینز `{`بدون هیچ تردیدی، ۴ کتاب جیم کالینز، در اولویت کتاب‌هایی هستند که هر مدیری باید بخواند. جیم کالینز، به همراه تیمی از زبده‌ترین افراد، بزرگترین پروژ‌ه‌های تحقیقاتی جهان را ــ درمورد موفقیت و شکست کسب‌وکارها ــ طی ده‌ها سال به انجام رساندند. حاصل این کوشش‌ها و پژوهش‌ها، چهار کتاب حیاتی برای کسب‌وکارهاست که در صدر لیست کتاب‌هایی قرار می‌گیرند که صاحبان کسب‌وکارها باید بخوانند`}` را در صدر قرار دادیم و در ادامه، کتاب‌هایی در مورد مدیریت، رهبری، خلاقیت، بازاریابی و فروش، استراتژی و قدرت آورده شد، که هرکدام از این کتاب‌ها، به‌سهم خود، نقش به‌سزایی در دنیای کسب‌وکار جهانِ امروز و دیروز داشته‌اند.
همه‌ی این کتاب‌ها، به‌صورت یکجا در انتشارات هورمزد تهیه، ترجمه؛ تعدادی از آن‌ها به چاپ رسیده و تعدادی در دست انتشار است که به‌زودی همه‌ی این لیست در اختیار مخاطبین هورمزد قرار خواهد گرفت. به امید موفقیت کسب‌وکارِ ایرانی.
ببینید: ۲۴ کتاب ناب برای مدیران ناب
کتاب هفت عادت استفان کاوی

نظر مشهورترین افراد دربارۀ‌ کتاب هفت عادت مردمان موثر

 

«هفت عادت مردمان موثر کتاب شگفت‌انگیزی است که می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند.»  تام پیترز، نویسندۀ کتاب پرفروش «در جستجوی برتری»

«استفان آر کاوی کتابی شایان توجه دربارۀ وضعیت انسان‌ها نوشته است. نگارش کتاب هفت عادت مردمان موثر به قدری استادانه انجام شده که در قالب آن می‌توانیم دغدغه‌های روزمرۀ خود را بهتر درک کنیم. از آنجا که این کتاب هم در زندگی شخصی و هم کاری مفید است، آن را به هر کس که بشناسم هدیه می‌دهم.»  وارن بنیس، نویسندۀ کتاب «در راه رهبر شدن»

«تا به‌حال آموزگار یا ناظری ندیده‌ام که به اندازۀ استفان کاوی بتواند میزان تأثیرگذاری شخصی را افزایش دهد و چنین واکنش مثبتی را در افراد برانگیزاند… کتاب هفت عادت مردمان موثر به زیبایی توانسته است فلسفه و تئوری‌های استفان را نشان دهد. به‌نظرم هر کس که این کتاب را بخواند متوجه می‌شود که من و دیگران به‌شدت تحت ‌تأثیر آموزش‌های دکتر کاوی قرار گرفته‌ایم.»  جان پپر، رئیس و ناظر امتحانات
«استفان کاوی، سقراط آمریکایی است. او ذهن شما را با مفاهیم همیشگی از قبیل ارزش‌ها، رابطه‌ها و طرز برقراری ارتباط آشنا می‌کند.»  برایان تریسی، نویسندۀ کتاب «روانشناسی موفقیت»

«آموزش‌های استفان آر. کاوی در کتاب هفت عادت مردمان موثر، با قدرت، اعتقاد و احساسات مردم همراه شده است. محتوا و روش به‌کار گرفته شده در این تئوری‌ها، پایه‌ای قدرتمند برای ایجاد ارتباط‌های مؤثر بنا کرده است. به‌عنوان یک آموزگار، این کتاب را همچون گنجینه‌ای ارزشمند به کتابخانۀ خودم افزودم.» ویلیام رلف کر، برگزارکنندۀ کمیسیون‌ آموزش‌های تکمیلی در ایالت یوتا

«افراد کمی پیدا می‌شوند که به‌مدت طولانی و عمیق دربارۀ تئوری‌های استفان کاوی بیاندیشند. کتاب هفت عادت مردمان موثر، نوعی کتاب راهنما نیست بلکه این فرصت را به ما می‌دهد که خود را بشناسیم و روی دیگران تأثیر بگذاریم و از بینش عمیق تئوری‌هایش نهایت استفاده را بکنیم. این کتاب، شگفت‌انگیز است و می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند. تام پیترز، نویسندۀ کتاب «در جستجوی برتری»

«پایۀ اخلاقی کتاب هفت عادت مردمان موثر بر رابطه‌های انسان‌ها نهاده شده است و روش زندگی را تعریف می‌کند؛ پس فقط ارائه دهندۀ راهی برای موفقیت در تجارت و کار نیست بلکه به‌وضوح، کارا و مؤثر است.» بروس ال. کریستنسن، رئیس ارائۀ خدمت خبرگزاری عمومی

«زمانی که سازمانهای آمریکایی ناامیدانه درصدد انرژی دادن به کارکنان و پرورش مدیران در تمام سطح‌ها بودند، کتاب هفت عادت مردمان موثر استفان کاوی، فلسفه‌ای نیروبخش را در زندگی معرفی کرد که موفقیت در کار و تجارت را نیز ضمانت می‌کرد… این روش، ترکیبی از خِرد، احساسات و تجربه‌های کاربردی بود.» رزابث ماس کانتر، نویسندۀ کتاب «وقتی بزرگان رقصیدن را می‌آموزند»

«در طول سال‌ها به‌قدری از استفان کاوی مطلب آموخته‌ام که هر وقـت می‌نشینم که چیزی بنویسم، می‌ترسم به‌طور ناخودآگاه دزدی ادبی بکنم! کتاب هفت عادت مردمان موثر، روانشناسیِ عوام‌پسند یا خودآموز نیست که در حال حاضر مد شده باشد بلکه قانون‌هایی استوار دارد.» ریچارد ام. ایر، نویسندۀ کتاب «تعادل زندگی و ارزش‌های آموزش به کودکان»

هفت عادت مردمان موثر استفان کاوی«باید تمام تلاشمان را بکنیم که تمام افراد در تمام سطح‌های خدمت عمومی، خواندن هفت عادت مردمان موثر و استفاده از این کتاب را در خود احساس کنند و خود را ملزم به مطالعۀ آن نمایند. براساس روش‌های اخلاقی، این روش از اجبار قانون و قانون‌گذاری مؤثرتر است.» جیک گارن، نمایندۀ مجلس

«وقتی استفان کاوی صحبت می‌کند، تمام رئیس‌ها گوش می‌کنند.» هفته‌نامۀ تجارت

«هفت عادت مردمان موثر، کتاب تأثیرگذار استفان کاوی، بدون شک بهترین کتاب روانشناسی دهۀ ۹۰ است. قانون‌هایی که در این کتاب به ‌آن‌ها پرداخته شده جهانی هستند و می‌توانند در تمام جنبه‌های زندگی به‌کار گرفته شوند. این قانون‌ها مثل اپرا هستند؛ چون به‌سادگی نمی‌توان ‌آن‌ها را اجــرا کرد، بلکه باید با تمرین در ‌آن‌ها تبحر یافت!» آریل بیبی، خوانندۀ صدای زیر در اپرا

«کتاب هفت عادت مردمان موثر، در انسان انگیزه ایجاد و فکر را باز می‌کند. من به‌شخصه پیوسته به آن مراجعه می‌کنم.» ریچارد ام. دیوس، مدیر شرکت

«بردن و باختن هر دو عادت می‌شوند. تجربه، تفکر و تحقیق بیست و پنج ساله به استفان کاوی ثابت کرد که افراد خشنود، سالم و موفق هفت عادت دارند که ‌آن‌ها را از افراد ناموفق متمایز می‌کند. ولی افراد شکست‌خورده به‌خاطر به‌دست‌آوردن موفقیت، از مفهوم زندگی و شادمانی خود صرف‌نظر می‌کنند.» ران زمکه، از نویسندگان کتاب «حاشیۀ خدمت‌رسانی و خدمات»

تمام مطالبی که دربارۀ موفقیت در کتاب‌های مختلف به چشم می‌خورد را می‌توان در کتاب هفت عادت مردمان موثر دید. قانون‌هایی که کاوی در هفت عادت مردمان مؤثر آموزش می‌دهد، تحول زیادی در زندگی‌ام ایجاد کرد.» دکتر کن بلانشارد، نویسندۀ کتاب مدیر یک دقیقه‌ای

«کتاب هفت عادت مردمان موثر کلید موفقیت برای تمام مراحل زندگی است. این کتاب فکر را باز می‌کند.» ادوارد ای. برنان، رئیس سه شرکت

«کاوی به حقیقت‌هایی ماندگار اعتبار می‌بخشد که می‌توان ‌آن‌ها را در خانواده، محل کار و اجتماع به‌کار بست و ما را از بحث‌های مختلف روانشناسی که امروزه دربارۀ رابطه‌های انسانی رواج پیدا کرده است، راحت می‌کند. خواندن و دیدن کتاب هفت عادت مردمان موثر مثل یک عکس نیست بلکه اجرای آن مرحله‌هایی دارد که باید ‌آن‌ها را انجام داد. کاوی نه بدبین است و نه خوش‌بین، بلکه به موردهایی احتمالی و قابل اجرا اشاره می‌کند. او باور دارد که تنها ما هستیم که می‌توانیم دریچۀ ایجاد دگرگونی در وضعیت خودمان را بگشاییم. استیو لابونسکی، مدیر اجرایی در رادیو و تلویزیون بین‌المللی

«کتاب هفت عادت مردمان مؤثر برای همیشه یکی از پر فروش‌ترین کتاب‌ها باقی می‌ماند.» مجله فِرچون

«می‌دانم که کسی مفید‌تر از استفان آر. کاوی برای کمک به رهبران جامعه وجود ندارد… چون هیچ فرهیخته‌ای در جامعه وجود ندارد که از خواندن کتاب هفت عادت مردمان موثر سودی نبرده و قانون‌های آن را به‌کار نبسته باشد.» اورین جی. هچ، نمایندۀ مجلس

«یکی از بهترین عادت‌هایی که می‌توانید در خود پرورش دهید این است که بینش استفان کاوی را بیاموزید و آن را درونی کنید. او براساس آنچه می‌گوید زندگی می‌کند. این کتاب می‌تواند به شما کمک کند که زندگی کنید و همیشه در جمع برندگان باشید.» دکتر دینس وتیلی، نویسندۀ کتاب «روانشناسیِ برنده شدن»

 

جهت خرید کتاب هفت عادت مردمان موثر اینجا کلیک کنید

 

«کتاب هفت عادت مردمان موثر بسیار قدرتمند است و قانون‌های آن دربارۀ طرز نگرش به مساله‌ها، رهبری کارها و رابطه‌های انسانی، آن را به ابزاری عملی و کاربردی برای مدیران تجاری امروز تبدیل کرده است. من به‌طور جدی خواندن این کتاب را به همه توصیه می‌کنم.» جیمز سی. فلچر، یکی از مدیران ناسا

« کتاب هفت عادت مردمان موثر، ابزار کمکی شگفت‌انگیزی است. دکتر کاوی عادت‌های افراد بسیار مؤثر و موفق را با هم ترکیب می‌کند و ‌آن‌ها را قدرتمندانه به‌نحوی ارائه می‌کند که بتوان از ‌آن‌ها به‌آسانی استفاده کرد. حالا ما یک طرح کلی برای روشن کردن ذهن آمریکاییان داریم.» چارلز گارفیلد، نویسندۀ«کتاب مجریان برتر»

«هفت عادت مردمان موثر، کتابی استثنایی است. این کتاب، بیشتر از تمام کتاب‌هایی که تاکنون خوانده‌ایم، در انسان انگیزه ایجاد می‌کند که مسئولیت‌های مختلف زندگی‌اش را با هم هماهنگ کند.» پاول اچ. تامپسون، مدیر مدرسه و نویسندۀ کتاب «نوسازی»

«کاوی انسانی مشتاق است و هر روز مشتاق‌تر می‌شود.» مجلۀهفتگی تجارت

«استفان کاوی تأثیر زیادی در زندگی من گذاشته است. قانون‌های او قدرتمند و تأثیرگذارند. کتاب هفت عادت مردمان موثر را بخرید و آن را بخوانید چون قانون‌های آن زندگی شما را غنی و پربهره می‌کند.» رابرت سی. آلن، نویسندۀ کتاب «ثروت و حفظ آن»
«در دهۀ۹۰، آمریکا می‌بایست به‌نحوی میزان سوددهی را در مسأله‌های شخصی و کاری بالا می‌برد که بهترین راه برای رسیدن به این هدف، افزایش منبع‌های انسانی بود. دکتر کاوی با کتاب هفت عادت مردمان موثر این پروژه را تا تحقق کامل آن راهنمایی کرد. این قانون‌ها پرمعنی بوده و در هر زمان به‌کار می‌آیند.» اف. جی. « باک » راجرز، نویسندۀ کتاب «راه آی بی ام»

«کتاب هفت عادت مردمان موثر، سرشار از بینش کاربردی و عملی برای افرادی است که می‌خواهند کنترل زندگی، تجارت و مسأله‌های کاری خود را در دست بگیرند. هر بار که یکی از فصل‌های کتاب را می‌خوانم، ایده‌ای جدید به من می‌دهد که بسیار عمیق و بنیادین هستند.» گیفورد پینچات سوم، نویسندۀ کتاب «مسأله‌های کارگزاری»

«بیشتر یادگیری من از راه الگوپذیری از رفتار دیگران و طرز انجام کارهای‌شان صورت می‌گیرد. کتاب هفت عادت مردمان موثر به من کمک می‌کند در مرحله‌های الگوپذیری بیشتر انرژی بگیرم. کاوی این کار را با روش تحقیق تأثیرگذار و مثال‌های مناسب انجام می‌دهد.» لاری ویلسون، نویسندۀ کتاب «تغییر جهت بازی: روش جدید فروش»

«مفهوم‌های بنیادین، کلید موفقیت هستند. استفان کاوی استاد این‌گونه مفهوم‌هاست. کتاب هفت عادت مردمان موثر را بخرید، ولی مهم‌تر اینکه از آن استفاده کنید.» آنتونی رابینز، نویسندۀ کتاب «قدرت نامحدود»

«از زمان ظهور دیل کارنگی، کاوی پرانگیزه‌ترین مشاور برای خود ارتقایی در زمینه تجارت است.» یو. اس. ای. تو دی

«کتاب هفت عادت مردمان موثر حقیقت‌های نافذ دربارۀ سرشت انسان دارد که به‌طور معمول در رمان‌ها دیده می‌شود. در نهایت احساس خواهید کرد نه تنها شما کاوی را می‌شناسید، بلکه او نیز شما را می‌شناسد.» اورسن اسکات کارد، برندۀ جوایز هوگو و نبولا

«تنها از راه کلامش نیست که استفان کاوی توانسته است به افراد یا سـازمان‌ها ارزشی والاتر ببخشد. بلکه بینش و هماهنگی خود او به‌عنوان یک الگو افراد را به ماورای پیروزی و موفقیت سوق می‌دهد.» تام اف. کرام، نویسندۀ کتاب «جادوی کشمکش»

«با تمام مسئولیت‌ها و تقاضاهایی که گذر زمان، سفر، کار و خانواده در این دنیای پر از رقابت بر‌دوش ما می‌گذارد، خیلی خوب است که می‌توانیم به کتاب هفت عادت مردمان مؤثر، نوشتۀ استفان کاوی مراجعه کنیم.» ماری آزموند

«در کتاب هفت عادت مردمان موثر، استفان کاوی هفت مرحله که انسان می‌تواند با گذراندن ‌آن‌ها، کنترل زندگی‌اش را در دست بگیرد را ذکر می‌کند. پس از این هفت مرحله، فرد تبدیل به انسان کامل و پیروزی می‌شود که از خود انتظار داشت. این کتاب مطالب‌ را گام به گام توضیح می‌دهد تا برای پیشرفت‌های شخصی و کاری قابل به‌کارگیری باشد.» راجر استوباخ، رئیس اتاق اجتماع
«نتیجه‌ای که او در کتاب هفت عادت مردمان موثر به آن اشاره می‌کند، نیاز به حفظ چارچوب‌های کلیشه‌ای در اجتماع را کمرنگ می‌کند. این اثر به ارزش کتاب‌هایی که دربارۀ کمک به خود در زمینۀ پیشرفت‌کردن نوشته شده‌اند، می‌افزاید.» دابلیو. کلمنت استون، مؤسس مجلۀ موفقیت

«استفان کاوی زندگی و قانون‌های خود را طوری با یکدیگر همراه می‌کند که فکرهای درونی و رفتار بیرونی نیز با یکدیگر هم‌سو می‌گردند و در نتیجۀ آن، جنبۀ شخصی و عمومی افراد با هم هماهنگ می‌شود.» گرگوری. جی. نیول، سفیر آمریکا در سوییس

«ویژگی منحصربه‌فرد کتاب هفت عادت مردمان موثر این است که ساده نوشته شده، بدون اینکه مفهوم‌های آن پیش‌پاافتاده باشد.» ام. اسکات پک، نویسندۀ کتاب «جاده‌ای که کمتر برای سفر از آن استفاده می‌شود»

«از خواندن کتاب هفت عادت مردمان موثر خیلی لذت می‌برم… این کتاب سرشار از تفکر و ارائۀ روش‌ است.» نرمن وینسنت پیل، نویسندۀ کتاب « قدرت تفکر مثبت»

برچسب‌ها: کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی | استفان کاوی کتاب هفت عادت مردمان موثر | استفان کاوی