نوشته‌ها

We love to share our knowledge!  

طراحی جلد کتاب

 طراحی جلد کتاب؛ از باستان تا ایران امروز سحر آزاد: ایرانیان حتی از دوران باستان به تهیه و طراحی جلد کتاب اهمیت می‌دادند درحالی که طراحی جلد همچنان مهجور مانده و زیر سایه پوستر قرار گرفته است. پروژه «ویترین» حاصل دوسال تلاش پریسا تشکری و مجید کاشانی در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته […]