• تماس با ما: 02166125126

خوب به عالی

کتاب خوب به عالی | جیم کالینز

بریده‌هایی از کتاب خوب به عالی

رهبری سطح پنجم


بیماری بهتر بودن مدیران

بــــرخـــی مــــــدیـــــران بیماری «بهترین‌بودن» را دارند. تا وقتی که خودشان بهترین هستند، برایشان مهم نیست که مدیران دیگر چگونه باشند. گفته می‌شود رفتار یکی از مدیران شرکت‌های هم‌تراز با کاندیداهای جانشین خود مانند رفتار هنری ششم با همسرانش بود.

… در بیش از سه‌چهارم شرکت‌های هم‌تراز، مدیرانی دیدیم که جانشینی برای خود انتخاب می‌کنند که یا شکست بخورند یا عملکرد ضعیفی داشته باشند یا شامل هر دوی این موارد باشند.

… رهبران سطح پنجم زمانی که کارها خوب پیش می‌رود، به بیرون از پنجره نگاه می‌کنند تا موفقیت را به عوامل بیرون از خودشان نسبت دهند (و در صورتی که نتوانند شخص یا رویداد خاصی را پیدا کنند آن را به خوش‌شانسی ربط می‌دهند.) و زمانی که کارها بد پیش می‌رود به آینه نگاه می‌کنند و مسئولیت آن را برعهده می‌گیرند و هرگز تقصیرها را گردن بدشانسی نمی‌اندازند.


ابعاد دوگانه‌ی رهبری سطح پنجم

فـــــروتنی فـــــردی

ــ فردی که تواضع دوستانه‌ای دارد و از تمجید و ستایش آشکار اجتناب می‌کند، هیچ‌وقت خودنمایی و فخرفروشی نمی‌کند.

ــ تصمیم‌های بی‌سروصدا و آرام می‌گیرد و اصولاً متکی به معیارهای هوشمندانه است، نه اقتدار یا تأثیرگذاری فردی.
ــ جاه‌طلبی را برای شرکت می‌خواهد نه برای خودش؛ و جانشین‌هایی را انتخاب می‌کند تا در نسل بعدی شرکت را به سطح موفقیت یا حتی بالاتر برساند.
ــ به بیرون پنجره نگاه می‌کند و نه به آینه. موفقیت شرکت را به افراد دیگر، عوامل بیرونی، و شانس خوب نسبت می‌دهد.

اراده قوی

ــ نتایج عالی می‌آفریند و عاملی مؤثر در تحول خوب به عالی است.
ــ عزمی راسخ را برای خلق نتایج عالی بلندمدت نشان می‌دهد و مهم نیست که چقدر انجام‌دادن کار برای ایجاد نتایج عالی مشکل است.
ــ معیاری را برای ایجاد شرکت عالی پایدار در نظر می‌گیرد و به چیزی کم‌تر رضایت نمی‌دهد.
ــ به درون آینه نگاه می‌کند، نه به بیرون از پنجره و برای به‌عهده‌گرفتن مسئولیت، هنگام نتایج بد، هرگز تقصیر را گردن افراد دیگر، عوامل بیرونی، یا شانس بد نمی‌اندازد.