۱۷ استراتژی برای کسب‌وکارهای ۹۷ در یک سررسید

استراتژی عالـی بودن: جیم کالینــز / استراتژی سقــــوط: جیم کالینـــز / استراتژی خلاقیت سازمانی: اد کتمول / استراتژی عــــادت: چـارلز دوهیگ / استراتژی برندســازی: کوین روبرتز / استراتژی قــــلاب: نیـــــر ایـال / استراتژی تبلیغـــات: تـام داکتر آف / استراتژی مــؤثربودن: استفان کاوی / استراتژی انحصــــار: پیتــر تیـــل / استراتژی جنگیـــدن: ســـان تـزو / استراتژی خـــوشبختی: لئو بورمـنز / استراتژی مــوفقیت: جک کنفیـــلد / استراتژی مدیریت: آدام لاشینسکی / استراتژی تفکــر: دیوید ای. کاپلان / استراتژی خـدمات: جئوف کلــوین / استراتژی دستمزها: الکس تیلور سوم / استراتژی کیـفیت: الکس تیلور سوم

بیشتر بخوانید: وقتی قرار است یک سررسید داشته باشیم؛ چرا بوک‌بُرد نباشد؟

امکان ارسال نظر وجود ندارد.