بوک‌بُرد در یک نگاه

بوک‌بُرد

کتابی که زمان لحظه‌های شما می‌شود: زمان را می‌خوانید؛ کتاب را می‌خوانید؛ می‌نویسید؛ خط‌خطی می‌کنید: و به بودنش عادت می‌کنید...

سررسید سفارشی | سررسید برای بانک‌ ها و بیمه‌ها |
۳ام مهر ۹۶

سررسید سفارشی | سررسید برای بانک‌ ها و بیمه ها | سرسید سفارشی برای شرکت های بزرگ

سررسید سفارشی | سررسید برای بانک‌ ها و بیمه‌ها | سررسید سفارشی | سررسید...
بوک یرد | سررسید کسب و کار | سررسید 97 | سالنامه 97
۳۱ام شهریور ۹۶

کتاب یا سررسید؟

کتاب یا سررسید؟ | سررسید کسب وکار | سررسید ۹۷ بوک برد: سررسید کسب...
بوک برد
۲۹ام شهریور ۹۶

سررسید مدیریتی

سررسید مدیریتی | سررسید کسب و کار |انتشارات هورمزد بوک‌بُرد، سررسیدی است که لباس...
۲۴ام شهریور ۹۶

کتاب به جای سررسید

طرح «کتاب، دوست خوب زندگی» | انتشارات هورمزد طی سال‌های گذشته، طرحی با نام...
۲۴ام شهریور ۹۶

محتویات پک بوک‌بُرد | سررسید کسب‌وکار

بستۀ «بوک‌بُرد | سررسید کسب‌وکار»  شامل چه اقلامی است؟ بوک‌بُرد یا همان سررسید اصلی...
۲۱ام شهریور ۹۶

چرا بوک‌‌بُرد | سررسید کسب‌وکار | سالنامه ۹۷ | سررسید ۹۷

سالنامه ۹۷ | سررسید ۹۷ ایده‌ی «بوک‌بُرد | سررسید کسب‌وکارها» چگونه متولد شد؟ حرف...
۲۰ام شهریور ۹۶

سررسید مدیریتی ۹۷ | معرفی بوک‌بُرد | ویدئو

سررسید مدیریتی ۹۷ سررسید کسب و کار |انتشارات هورمزد بوک‌بُرد، سررسیدی است که لباس...