بوک‌بُرد | سررسید کسب‌وکارها | انتشارات هـورمزد

وقتی قــرار است یک ســررسیـد داشته باشـیم؛ چــرا بوک‌بُرد نباشــد؟