کتاب هنر جنگ | نوشته‌ی سان تزو| قدیمی‌ترین کتاب استراتژی جهان

کتاب هنر جنگ | نوشته‌ی سان تزو

 

کتاب هنر جنگ ـ سان تزو

سان تزو، تقریباً هم دوره کنفسیوس و کوروش، یک فرمانده نظامی چینی بوده است.
وی کتاب بی نظیری به نام «هنر جنگ» دارد که از اواخر قرن بیستم در اغلب شرکتهای بزرگ دنیا مثل تویوتا، از کتابهای مدیران بوده و هست. گفتیم که تمام زندگی به نوعی جنگ و رقابت است. در فضای کسب‌وکار این وجهه رقابتی زندگی پر رنگ تر می شود؛ به همین خاطر دانستن استراتژی‌های جنگی، برای بسیاری از مدیران می تواند بسیار حیاتی باشد. اما، سان تزو، استاد استراتژی و ژنرال پیروز جنگی، عالی ترین هنر جنگ را پیروزی بدون جدال می داند. برای دستیابی به این نوع پیروزی، باید از هوشمندی فوق العاده ای برخوردار بود.

سان تزو

سان تزو، تقریباً هم دوره کنفسیوس و کوروش، یک فرمانده نظامی چینی بوده است.
وی کتاب بی نظیری به نام «هنر جنگ» دارد که از اواخر قرن بیستم در اغلب شرکتهای بزرگ دنیا مثل تویوتا، از کتابهای مدیران بوده و هست.
گفتیم که تمام زندگی به نوعی جنگ و رقابت است.
در فضای کسب و کار این وجهه رقابتی زندگی پر رنگ تر می شود.
به همین خاطر دانستن استراتژی های جنگی، برای بسیاری از مدیران می تواند بسیار حیاتی باشد.
اما، سان تزو، استاد استراتژی و ژنرال پیروز جنگی، عالی ترین هنر جنگ را پیروزی بدون جدال می داند.
برای دستیابی به این نوع پیروزی، باید از هوشمندی فوق العاده ای برخوردار بود.

کتاب هنر جنگ | سان تزو

کسی می تواند بدون درگیری پیروز رقابت شود که از خود و رقیب و شرایط اطلاع کافی و بسیار داشته باشد.
به نزاع های بلوک غرب و شرق در دوران جنگ سرد، بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز نگاه کنید.
دنیای قرن بیستم و بیست و یکم، دنیای مذاکره است.
دولت ها ترجیح می دهند رقابت های خود را با کمترین هزینه و بر سر میز مذاکرات پیش ببرند.
انسانها نیز برای دستیابی به عالی ترین هنر جنگ و رقابت، باید تلاش کنند.
شاید اولین گام برای پیروزی بدون جنگ، عدم واکنش سریع نسبت به اتفاقات باشد.
با کمی دقت، متوجه خواهیم شد که بسیاری از آسیب هایی که دیده ایم، به دلیل واکنش های عجولانه مان بوده است.
اگر به داستان ها و فیلمها برگردیم، یادمان خواهد آمد که بسیاری از حمله ها، برای فریب دشمن بود تا از جایی دیگر، ضربه اصلی وارد شود.
پس، اولین گام در مواجهه با شرایط سخت، صبر و پرهیز از هر گونه واکنش سریع است.

 

لحظه‌ی تصمیم ـ جان لرر

«لحظه‌ی تصمیم» اولین کتاب کاربردی در زمینه‌ی کشفیات غیرقابل باور از علم روانشناسی است که به‌ما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم‌ها را بگیریم. بهترین تصمیم‌گیری‌ها، نهایتاً ترکیبی هماهنگ از احساسات و منطق است. هنگام خرید خانه، وقتی زیاد سخت‌گیری و موشکافی کنیم، در می‌یابیم که اغلب اوقات به گمراهی و اشتباه می‌افتیم. در حقیقت، تصمیم‌گیری نخایی هنگامی اتفاق می‌افتد که چندین بخش از مغز هم‌زمان فعالیت کنند و حدوث این امر، مستلزم تفکر عمیق درباره‌ی چگونه فکرکردن ماست.