برند محبوب نوشته‌ی کوین روبرتز | انتشارات هورمزد

برند محبوب نوشته‌ی کوین روبرتز

 

برند محبوب نوشته‌ی کوین روبرتز | انتشارات هورمزد

چرا مردم عاشق محصولات یک برند می‌شوند؟

برند محبوب: برندهای بزرگ برای ادامه ‌حیات باید وفاداریِ بی‌چون‌وچرایی در مصرف‌کنند‌ها ایجاد کنند؛ این تنها راهی است که می‌توانند خودشان را از میلیون‌ها برند معمولی متمایز کنند. کوین روبرتز باور دارد که عشق راه مسلم به سوی آینده‌ی تجارت است. این کتاب نشان می‌دهد که این تنها کارشناسان خبره‌ی بازرگانی نیستند که آینده‌ی تجارت را تعیین می‌کنند، بلکه تعیین‌کنندگان اصلی آن، افراد ویژه‌ی هستند که روبرتز به آنها می‌گوید: “مصرف کنندگان الهام بخش”.

اهمیت به موارد مشابه بین موضوعات مربوط به برندها و موضوعات مربوط به تحقیق بسیار مهم است.

من همیشه کنجکاو بوده‌ام. برای بهترین بودن در هر چیز باید در مورد همه‌چیز کنجکاو بود و هیچ‌چیز را برای خود بدیهی نپنداشت. اینشتین، یکی از بزرگ‌ترین متفکران قرن گذشته خودش را این‌گونه تشریح می‌کند که» من نه فرد خیلی باهوش هستم و نه دارای استعداد خاص». در ادامه می‌افزایند،» من تنها به میزان بسیار زیادی کنجکاوم».
بیشتر افراد کنجکاو در تجارت باید بازاریاب شوند. اشتیاق برای یادگیری، شیفته‌ی شور و احساسات انسان‌ها، همیشه در حال پرسش، همیشه در پی چیزهای عجیب و شگفت‌انگیز، غیرمعمول یا فقط جالب. بیشتر بازاریابان و از منظر من بسیاری از محققان، این‌طور نیستند.

«وفاداری که افراد در قبال بعضی از برندها دارند همیشه قابل فهمیدن و سنجش نیست و شاید گاهی اشتباه باشد که سعی کنیم و اثبات کنیم که خاصیت x چیست. ما واقعاً نمی‌دانیم که چرا این ویژگی را داریم و نمی‌توانید سر از آن دربیاورید. ما فقط آن را داریم.» تنها این برندهای محبوب هستند که مسیر جدید را برای برندها پیشنهاد می‌کنند، از همین رو برندهای محبوب می‌توانند مسیر جدیدی نیز برای تحقیق پیشنهاد بدهند. مسیری که از طریق رازآلودگی، لذت‌جویی و رابطه‌ی صمیمانه به ارتباطاتی بسیار عمیق‌تر با مشتریان منتهی می‌شود؛ و این مسیر ما را مستقیم به قدرت و ارزش درون‌بینی سوق می‌دهد.